google-site-verification=1z3blZhQ_Gz9I5K4yBb6sNI3VaweWzKEQohQ_CHc98c
"INNOVATION SCIENCE AND RESEARCH"editorial board of the international scientific journal

Member of the editorial board

Artikova Nargiza Shuxratovna

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta’lim nazariyasi kafedrasi o'qituvchisi "Innovation Science and Research" ilmiy jurnali tahrir hay'ati a'zosi

Member of the editorial board

Darvishov Ibroxim O'rmanovich

Namangan Davlat universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti "Innovation Science and Research" ilmiy jurnali tahrir hay'ati a'zosi

Member of the editorial board

Qo'ziev Umidjon Yandashalievich

Namangan Davlat universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrasi mudiri, PhD, dotsent "Innovation Science and Research" ilmiy jurnali tahrir hay'ati a'zosi

Member of the editorial board

Normurodov Kamol Ikromovich

Jizzax Davlat pedagogika instituti ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi katta o'qituvchisi "Innovation Science and Research" ilmiy jurnali tahrir hay'ati a'zosi

Member of the editorial board

Nurmanova Dilfuza Abduxamidovna

Andijon Davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi mudiri (DSc) "Innovation Science and Research" ilmiy jurnali tahrir hay'ati a'zosi

Member of the editorial board

Dilmurod Akramjanov Muxtor oʻgʻli

Namangan toʻqimachilik sanoat instituti katta oʻqituvchisi "Innovation Science and Research" ilmiy jurnali tahrir hay'ati a'zosi

Member of the editorial board

Nе`mаtоvа Yulduz Оdiljоnоvnа

Qarshi Davlat universiteti O`zbek tili va adabiyoti kafedrasi dоtsеnti, filоlоgiya fаnlаri bo`yichа fаlsаfа dоktоri "Innovation Science and Research" ilmiy jurnali tahrir hay'ati a'zosi