google-site-verification=1z3blZhQ_Gz9I5K4yBb6sNI3VaweWzKEQohQ_CHc98c

"INNOVATION SCIENCE AND RESEARCH"

international scientific journal

ISSN:2992-8877

Media Testimony № 083239

Official languages ​​of the journal o'zbek, ingliz, rus

Scientific articles of scientists of Uzbekistan and foreign countries are published in this magazinewill be done.
This magazine is indexed in the international databases available in the OAC list and published in electronic and printed form.

Recent accepted articles:

BUG‘DOY DONI TARKIBI VA SIFATI

Z.B.Alloberganova, M.M.Matkarimova, G.N.Bekturdiyeva

Don va dukkakli-don o’simliklari dunyoda juda keng tarqalgan bo’lib, ulardan olinadigan don mahsulotlari asosan oziq,-ovqat va chorva mollari uchun oziq sifatida ishlatiladi.

Time:March 13, 2024, 7:45 p.m.

BUG‘DOYNING KLEYKOVINA MIQDORINI O‘RGANISH

Z.B.Alloberganova, G.X.Xojieva, G.F.Karimova

Bug’doy doni sifatini ko’rsatuvchi asosiy ko’rsatkichlardan biri uning tarkibidagi umumiy oqsil va xo’l kleykovina miqdori

Time:March 13, 2024, 7:27 p.m.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA ОRFОGRАFIK BILIMNI SHАKLLАNTIRISHDАGI LINGVISTIK VА PSIXОLОGIK XUSUSIУАTLАR

Murodullayeva Dilsora

Onа tili dаrslаridа о‘quvchilаrning imlоviу sаvоdxоnligini оshirish vа mustаhkаmlаshdа lug‘аtlаr bilаn ishlаshni о‘rgаtish, tаfаkkur vа fikrlаsh qоbiliуаtini о‘stirish, mustаqil fikrgа egа bо‘lgаn kelаjаgimiz egаlаrini tаrbiуаlаsh bugungi kunning dоlzаrb vаzifаlаridаn biri hisоblаnаdi. Bu jarayonda o‘rganilayotgan so‘z va so‘z shakllarini to‘g‘ri talaffuz qilish hamda yozish, so‘zni grammatik jihatdan to‘g‘ri shakllantirish, so‘zlarni o‘rinli tanlash va sintaktik-uslubiy jihatdan to‘g‘ri baholay olish, jumla tuzish va nutq ohangini belgilashda adabiy til imkoniyatlaridan o‘rinli foydalanish talab etiladi.Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib, ushbu maqolada оrfоgrаfik bilimni shаkllаntirishdаgi lingvistik vа psixоlоgik xususiуаtlаrni yoritamiz.

Time:March 13, 2024, 5:50 p.m.

ФОРМАТ ФАЙЛА ТРАНЗАКЦИЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА DUET

Т.А.Хужакулов, Ш.У.Азимов

формирование имен файлов, одноуровневых расчетов формат имени файлов, передача данных в формате DUET через e-mail, технологической платформы системы используется многофункциональная микропроцессорная карта, позволяющая размещать наряду с банковскими платежными приложениями целый спектр небанковских приложений и т. д.

Time:March 13, 2024, 4:51 p.m.

DARSLARDA BAHR VA VAZNNI O‘QITISH

Parpiyeva Shohsanam Olimovna, Olimova Rushana Shukuraliyevna

Ushbu maqolada aruz vazni qoidalari, bahr tushunchasining mohiyati tushuntiriladi. Aruzshunoslik qoidalari haqida bahs yuritiladi.

Time:March 12, 2024, 11:34 a.m.

OITS – XXI ASR VABOSI

Xudayberganova Barno

Ushbu maqolada OITS va uning oqibat-asoratlari haqida ilmiy, statistik ma’lumotlar keltirilgan. Virus yuqish yo‘llari, saqlanish usullari haqida daliliy faktlar keltirilgan.

Time:March 12, 2024, 11:24 a.m.

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ahmedova Aziza O‘ktamboyevna

In this article, views on the use of pedagogical technologies in teaching elementary school students are reflected.

Time:Feb. 26, 2024, 12:26 a.m.

O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR

Ahmedova Dildora Abdujabborovna

Ushbu maqolada yangilanayotgan O‘zbekistonda ta’limning ahamiyati haqida, shuningdek, ta’lim tizimidagi islohotlar haqida so‘z yuritiladi.

Time:Feb. 25, 2024, 11:49 p.m.

HARBIY XIZMATCHILARNING HARBIY VATANPARVARLIK HISSINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARBLIGI

Davlatov Jamoliddin Kurbonboy o‘g‘li

this article provides information on raising the spiritual and educational level of military personnel and its importance.

Time:Feb. 4, 2024, 11:22 p.m.

IMMUNITET TURLARI, FUNKSIYASI VA AHAMIYATI

Usmanjonova Zilola Akramjonovna

immunitet, tabiiy, tug’ma, ortirilgan, limfoid, antitella, timus, suyak iligi, taloq, periferik, limfasit, OITS.

Time:Feb. 4, 2024, 11:21 p.m.

More