ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Ахмаджонова Садоқатхон Шокировна, Ибрагимов Сардор АхроровичМақолада педагогик технологияларнинг ўқувчи ва ўргатувчи учун ахамияти ёритиб берилган. Ўқитиш жараёнида, ёндашувли мақсадли қўлланиладиган ҳар бир таълим технологияси ўқитувчи ва таълим олувчи ўртасида ҳамкорлик маъсулятини юзага келтириши, хар ким яхши натижага эришиши мумкинлиги тўғрисида фикр юритилган.