INFORMATIKA FANINI O’QITISHNI TASHKILLASHDAGI DIDAKTIK PRINTSIPLAR VA USULLAR

Djamalova Diyora NabijonovnaUshbu maqolada informatiaka fanini o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari haqida fikr yurutilgan. Hozirgi ta’lim tizimida bilimlarni egallashning yangi kontsepedagogik texnologiyasi va informatiakafanini o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirishda o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning yo'llari tahlil etilgan.