FIZIKA FANINI O'QITISHDA KREATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

Raxmonova Dilrabo QodiraliyevnaUshbu maqolada fizika fanidan o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi murakkab bo'lgan mavzularni o'tishdagi interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi bayon etilgan.