google-site-verification=1z3blZhQ_Gz9I5K4yBb6sNI3VaweWzKEQohQ_CHc98c

DARSLARDA BAHR VA VAZNNI O‘QITISH

Parpiyeva Shohsanam Olimovna, Olimova Rushana ShukuraliyevnaUshbu maqolada aruz vazni qoidalari, bahr tushunchasining mohiyati tushuntiriladi. Aruzshunoslik qoidalari haqida bahs yuritiladi.