google-site-verification=1z3blZhQ_Gz9I5K4yBb6sNI3VaweWzKEQohQ_CHc98c

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ahmedova Aziza O‘ktamboyevnaIn this article, views on the use of pedagogical technologies in teaching elementary school students are reflected.